KML OPEN (Takmičenje iz robotike) nastavlja sa KML Scratch Ekplorers-om, obrazovnim i zabavnim aktivnostima koje će realizovati online za decu putem kodiranja sa Scratch

KML Scratch Ekplorers je stvoren da ujedini zajednicu dece/studenata, timova koji učestvuju u takmičenju iz robotike (KML OPEN) u obrazovnim i zabavnim aktivnostima koje će se realizovati online 

Kodiranjem Sratch-a deca mogu programirati priče, animacije i razne igre. Dakle, putem KML Scratch Ekplorers deca će moći da zamišljaju, kreativno razmišljaju i stvaraju sopstvene projekte.

Tokom maja, osoblje KML-a će deliti niz nedeljnih tema koje pobuđuju interesovanje, razvijaju različite interese i veštine kod dece.

Teme postavljene za maj, koje će se objavljivati svakog ponedeljka, a za koje su deca pozvana da razvijaju svoje projekte su:

4 – 8 Maj: Svemirsko putovanje;

11 – 15 Maj: Moj zamišljeni robot;

18 – 22 Maj: Zaštita životne sredine;

25 – 29 Maj: Moj omiljeni film.

Na kraju svake nedelje, na našoj zvaničnoj web stranici KOSOVA MAKERS LEAGUE biće obavljena  kolekcija projekata zasnovanih na određenoj temi, gde će deca pored deljenja njihovih  projekata sa nama imati priliku da vide projekte i uče od njihovih drugova/drugarica.

KML zahvaljuje mentorima timovima i roditeljima dece koji aktivno doprinose podržavajući decu i neprestano im pružajući  mogućnost obrazovanja, socijalizacije i igre.