ŠTA JE TEKMIČENJE IZ ROBOTIKE – KOSOVA MAKERS LEAGUE OPEN

je najveće takmičenje iz robotike za osnovne škole i druge obrazovne institucije na Kosovu, koje se održava za ciklus razreda (1-5) i (6-9), odnosno za decu starosne grupe (6-15 godina). ), a organizuje je fondacija BONEVET.

Sve javne i privatne osnovne škole i sve druge obrazovne institucije sa celog Kosova mogu postati deo takmičenja stvaranjem sopstvenih timova od pet (5) članova (1 mentor/ka i 4 učenika/ca). Mentori u KML-u mogu biti školski nastavnici, roditelji ili spoljni volonteri koji izražavaju spremnost za rad sa decom i ovlašćeni su od strane relevantnih institucija. Učestvujući u takmičenju, KML svakog člana (učesnike timova) opremljuje obrazovnim robotom mBot, koji nudi vrlo jednostavan pristup svetu robotike, ali omogućava i napredniju upotrebu.

Od deca timova koji učestvuju u trci traži se da naprave sopstvene robote i da ih programiraju. Programski jezik koji će oni koristiti je „Scratch“, vizuelni programski jezik stvoren prvenstveno za decu kako bi mogli da ga koristite za stvaranje interaktivnih priča, animacija i raznih igara. Ovaj jezik je sproveden u mBlock aplikaciji, aplikaciji koja će se koristiti za pokretanje robota.
 

Tokom celog takmičenja, glavni cilj KML-a je stvaranje pozitivnog i zdravog okruženja, tako da deca mogu povećati interesovanje za STEM oblasti, razviti meke veštine, kritičko razmišljanje i steći veštine rešavanja problema.

 

KO MOŽE UČESTVOVATI?

 

 • Takmičenje iz robotike „Kosova Makers League“ organizuje BONEVET fondacija, a deo ovog takmičenja mogu postati vaspitne-obrazovne institucije (formalne i neformalne) online registracijom na zvaničnoj veb stranici www.kosovamakers.net 
 • Učešće u takmičenju iz robotike je dozvoljeno javnim, privatnim školama i drugim centrima ili institucijama koje sakupljaju i obrazuju decu starosne grupe od 1. (prvog) do 9. (devetog) razreda.
 • Takođe, mogućnost učešća na takmičenju imaju I druge obrazovne institucije koje poseduju potrebnu opremu za realizaciju takmičenja i izražavaju interesovanje da se pridruže takmičenju.

 

 • Kriterijumi za učešće na takmičenju:

 

 • Obrazovne institucije sa 0 – 500 učenika u takmičenju mogu uključiti samo jedan (1) tim;
 • Obrazovne institucije  sa 500 – 1000 učenika u takmičenju mogu uključiti do dva (2) tima;
 • Obrazovne institucije  sa 1000 – 1500 učenika u takmičenju mogu uključiti  do tri  (3) tima;
 • Obrazovne institucije  sa 1500+ učenika u takmičenju mogu uključiti do četiri (4) tima.
 • Na Takmičenju iz robotike  Open, učenici osnovnih škola su podeljeni u dve kategorije. 
 • Prva kategorija uključuje decu koja pohađaju  1. (prvi) do 5. (peti) razred; i 
 • Druga kategorija uključuje decu koja pohađaju 6. (šesti) do 9. (deveti) razred. 

 

 • Obrazvovna institucija kojoj je dozvoljeno da aplicira sa više od jednog tima, ima pravo da deca koja su članovi timova budu iste kategorije (1-5) ili (6-9).)
 • Poželjno je da timovi imaju predstavljanje zasnovano na rodnoj ravnopravnosti, odnosno da u timu budu dve (2) devojčice i dva (2) dečaka.
 • Lice koje je ovlašćeno od strane obrazovne institucije (Mentor/ka) ima pravo da nadgleda najviše dva (2) tima obrazovne institucije ako škola ima više od 500 učenika.

 

 • Svaka osoba koja je ovlašćena od strane obrazovne institucije (Mentor/ka) mora biti registrovano u grupu mentora na društvenoj mreži Facebook.

 

 • Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje timove koji učestvuju u takmičenju, u slučaju prevare, nedoličnog ponašanja, manipulacije online sistemom rezultata i bilo čega drugog što može doprineti oštećenju lige.

 

KAKO ĆE BITI ORGANIZOVANO TAKMIČENJE?

 

 • Takmičenje iz robotike ima ukupno 5 (pet) rundi ,koje se održavaju tokom cele školske godine 2020-2021.
 • Prve četiri (4) runde odvijaće se on-line i prema originalnom formatu takmičenja, očekuje se da će finalna / peta runda (5) biti fizička.


*Međutim, kao rezultat situacije sa pandemijom u zemlji, Organizator će proceniti trenutnu situaciju u to vreme i doneće odluku o organizovanju završne runde, poštujući sve mere koje su postavile odgovarajuće institucije za javno zdravlje u zemlji.

 • Svaka runda će imati izazov sa odgovarajućim uputstvima i tabelom ocenjivanja.

 • Način ocenjivanja može varirati u zavisnosti od rundi.
 • Ocenjivanje timova vršiće mentori odgovarajućih timova (za on-line runde), dok će za finalnu rundu (ako će biti organizovana u fizičkom formatu) ocenjivanje će izvršiti tim ocenjivanja KML-a.

 • Bodovi se sakupljaju iz svake runde i pobednički timovi takmičenja u robotici se objavljuju na osnovu bodova prikupljenih u pet (5) rundi.

 • Rezultati koje su sakupili timovi u određenoj rundi neće biti presudni za mogućnost nastavka učešća u drugim rundama takmičenja. 
 • Bez obzira na konačne rezultate određene runde, svaki tim ima pravo da učestvuje u svih pet (5) rundi takmičenja.
 • Ako tim učestvuje u jednoj rundi, ali ne može da učestvuje u sledećoj rundi, taj tim ima pravo da nastavi da učestvuje u narednim rundama.

 • Učesnici će dobiti zadatke (izazove sa uputstvima i tabelom ocenjivanja) za runde organizovane putem zvanične internet stranice www.kosovamakers.net

KAKO ĆE SE IZVRŠITI KOMUNIKACIJA?

 

 • Imena svih škola i institucija učesnica biće objavljena na zvaničnoj internet stranici vvv.kosovamakers.net.
 • Sve informacije o takmičenju, propisi, uputstva za izazove za učesnike i mentore rundi takmičenja biće učitane u„NEURON“ mrežni sistem. 
 • On-line „NEURON“ sistem je sistem koji će se koristiti tokom celog takmičenja, omogućavajući mentorima da beleže podatke institucije koju predstavljaju, svoje podatke kao mentori, podatke učenika koji učestvuju u timovima, da preuzmu potrebne dokumente za svaku rundu i unose rezultate svojih timova za svaku rundu.

 

 • Rezultati timova nakon njihovog unošenja u„NEURON“  sistem, biće provereni  o  ispravnosti od strane ocenjivačkog tima KML-a, a konačni rezultati svake runde biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici vvv.kososvamakers.net.

 

 • Takmičarski timovi se ohrabruju da na društvenim mrežama objavljuju informacije o KML-u vezano za učešće, važna dešavanja tokom rundi i promociju tehnološke opreme koju deli KML / BONEVET.
 • U slučaju bilo kakve promene u učešću reprezentativnih timova iz škole (bilo da se radi o promeni mentora, dece koja učestvuju), učesnik mora blagovremeno obavestiti organizatora.

 

NAGRADE U OKVIRU TAKMIČENJA IZ ROBOTIKE

 • Dva pobednička tima na takmičenju iz robotike – KOSOVA MAKERS LEAGUE OPEN otvoriće pravo predstavljanja Kosova na Regionalnom takmičenju iz robotike – MakeX OPEN u Hrvatskoj. 
 • Tim koji sakupi najviše bodova na takmičenjima u Hrvatskoj nastaviće da učestvuje na Svetskom takmičenju robotike u Guangzhou u Kini.

* Napomena: Kao rezultat situacije sa pandemijom širom sveta, Organizator će proceniti trenutnu situaciju u to vreme i odlučiti o učešću pobedničkih timova sa Kosova na međunarodnim takmičenjima. Takođe, organizatori ovih događaja u Hrvatskoj i Kini na vreme će se oglasiti o organizaciji takmičenja i potrebnim informacijama.

U vezi sa trenutnom  situacijom javnog zdravlja u zemlji i širom sveta, KOSOVA MAKERS LEAGUE će obezbediti nagrade za pobedničke timove takmičenja iz robotike za akademsku 2020-21 godinu.