90+ škole
500+ učenici
750+ oprema
15+ opštine

U februaru 2018. godine, BONEVET je lansirao platformu Kosova Makers League koja je prvo takmičenje iz robotike za osnovne i srednje škole. Ovo takmičenje je otvoreno za sve osnovne i srednje škole na Kosovu. Cilj ove platforme je da poveća entuzijazam učenika da uče o nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici kao i da stvori pozitivno okruženje za učenje. Pobednički tim kvalifikuje se za regionalno takmičenje, koje se održava u Zagrebu, Hrvatska. Ako dotični tim pobedi, tim dobija pravo da nastavi takmičenje na svetskom nivou, koji se održava u Guangzhou, Kina.

KML OPEN

Projekat Kosova Makers League ima za cilj da stvori okruženje inovacija i kreativnosti za decu osnovnih škola koja su zainteresovana za oblast nauke i tehnologije.

KML KREATIVNI IZAZOV

KML Kreativni Izazov je dizajniran za srednje škole. Učenici će izraditi i praviće prototipove rešenja za svakodnevne probleme, kombinujući različite inovativne i tehnološke forme.

DIGITALNI GRAĐANIN

Digitalni Građanin ima za cilj da unapredi digitalne kompetencije i znanja društva putem javnih biblioteka, osnažujući ih da postanu digitalni centri inovacija.

APLICIRANJE

Aplikacija (prijava) za registraciju na KML OPEN 2021-22

Molimo vas da se prijavite popunjavanjem potrebnih podataka ispod.

33%

Odgovorna osoba/mentor

Odgovorno lice može biti nastavnik, vaspitač, zvaničnik (službenik) škole, roditelj, dobrovoljac (volonter) ili službenik odgovarajuće institucije koji izrazi interesovanje i volju za učešće u ligi, u dogovoru sa ustanovom.

Vaš formalni odnos sa Vaš formalni odnos sa školom ili institucijom.

Molimo vas da unesite svoj broj mobilnog ili fiksnog telefona.

Opšti podaci o ustanovi

Molimo vas da navedete pun zvanični naziv institucije.

Molimo vas da navedite naziv opštine u kojoj se škola ili ustanova nalazi.

Mesto gde se škola ili ustanova nalazi (navedite naziv grada ili sela).

Ako odgovarajuća škola ili ustanova ima službeni broj, molimo vas da ga navedete u polju.

Podaci direktora ustanove

Aplikacija je zatvorena

Aplikacija je zatvorena

UPUTSTVA O TAKMIČENJU

Video 1: Vodič za umetanje podataka u Neuron

Video 2: Uputstva za preuzimanje izazova i umetanje rezultata

NAŠI SPONZORI I PARTNERI