150+ shkollaa
1200+ nxënës
1400+ pajisje
20+ komuna

Në shkurt të vitit 2018, BONEVET ka lancuar platformën Kosova Makers League e cila është gara e parë teknologjike për shkollat fillore dhe të mesme. Qëllimi i kësaj platforme është të rrisë entuziazmin e nxënësve që të mësojnë rreth (STEM) Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës si dhe të krijojë një ambient pozitiv të mësimit.

PROJEKTET

KML OPEN

KML Open është garë robotike e cila synon të krijojë një ambient inovacioni dhe kreativiteti për fëmijët dhe mësimdhënësit e shkollave fillore të cilët janë të interesuar në fushën e shkencës dhe teknologjisë.

#

SFIDA KREATIVE

KML Sfida Kreative është garë e dizajnuar për shkolla të mesme. Nxënësit do të hartojnë dhe do të bëjnë prototipe të zgjidhjeve për problemet e përditshme duke kombinuar forma të ndryshme inovative dhe teknologjike.

QYTETARI DIGJITAL

Qytetari Digjital ka për synim të rrisë kompetencat dhe njohuritë digjitale të shoqërisë përmes bibliotekave publike, duke i fuqizuar ato që të bëhen qendra digjitale të inovacionit. #

APLIKACIONI

Ky formular është aktualisht i mbyllur.

APLIKIMI ËSHTË I MBYLLUR

Për çdo informatë, mos hezitoni të na kontaktoni në +383 43 831 555 apo të na shkruani në info@kosovamakers.net

APLIKIMI ËSHTË I MBYLLUR

Për çdo informatë, mos hezitoni të na kontaktoni në +383 43 831 555 apo të na shkruani në info@kosovamakers.net

PARTNER THEMELUES

PARTNER TË ARTË