Webfaqja është në rregullim e sipër. Ju lutem që për çdo paqartësi të na shkruani në info@kosovamakers.net apo të na kontaktoni në +383 43 831 555.