90+ shkolla
500+ nxënës
750+ pajisje
15+ komuna

Në shkurt të vitit 2018, BONEVET ka lancuar platformën Kosova Makers League e cila është gara e parë e robotikës për shkollat fillore dhe të mesme. Kjo garë është e hapur për të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë. Qëllimi i kësaj platforme është të rrisë entuziazmin e nxënësve që të mësojnë rreth Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës si dhe të krijoj një ambient pozitiv të mësimit. Ekipi fitues kualifikohet në garën rajonale, e cila mbahet në Zagreb, Kroaci. Nëse ekipi përkatës fiton ai ekip merr të drejtën të vazhdoj garën në nivel botëror, e cila mbahet në Guangzhou, Kinë.

KML OPEN

Projekti Kosova Makers League është një projekt i cili synon të krijojë një ambient inovacioni dhe kreativiteti për fëmijët dhe mësimdhënësit e shkollave fillore të cilët janë të interesuar në fushën e shkencës dhe teknologjisë.

KML SFIDA KREATIVE

KML Sfida Kreative është e dizajnuar për shkolla të mesme. Nxënësit do të hartojnë dhe do të bëjnë prototipe të zgjidhjeve për problemet e përditshme duke kombinuar forma të ndryshme inovative dhe teknologjike.

QYTETARI DIGJITAL

Qytetari Digjital ka për synim të rrisë kompetencat dhe njohuritë digjitale të shoqerisë përmes bibliotekave publike, duke i fuqizuar ato që të bëhen qendra digjitale të inovacionit.

APLIKACIONI

APLIKIMI ËSHTË I MBYLLUR.

Për çdo informatë, mos hezitoni të na kontaktoni në +383-49-553-381 apo të na shkruani në info@kosovamakers.net

Regjistrimi për KML Sfida Kreative

Ju lutem aplikoni duke plotësuar të dhënat e kerkuara më poshtë.

Page 1 of 6

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME MBI INSTITUCIONIN

Ju lutem shkruani një emër identifikues të ekipit, le të jetë emër që përshkruan tiparet e ekipit tuaj. Shembull: Vizionarët; Teknologët; Enigmatikët; Inxhinieret e Ismail Qemalit, etj.

Ju lutem shkruani emrin zyrtar të shkollës. Shembull: SHM "Sami Frasheri".

Shënoni emrin e rrugës

Shënoni emrin e qytetit.

DREJTORI/E I/E SHKOLLËS

Ju lutem të shkruani numrin kontaktues të mobilit, nëse personi nuk ka mobil atëherë shkruani numrin e linjës fikse.

MENTORI/JA KRYESOR/E

Ju lutem të shkruani numrin kontaktues të mobilit, nëse personi nuk ka mobil atëherë shkruani numrin e linjës fikse.

ASISTENT/E I/E MENTORIT KRYESOR (Opsionale)

Ju lutem të shkruani numrin kontaktues të mobilit, nëse personi nuk ka mobil atëherë shkruani numrin e linjës fikse.

EKIPI

Cilët janë nxënësit që e përbëjnë ekipin?

LETRA MOTIVUESE

APLIKIMI ËSHTË I MBYLLUR.

Për çdo informatë, mos hezitoni të na kontaktoni në +383-49-553-381 apo të na shkruani në info@kosovamakers.net

UDHËZIME MBI GAREN

Video 1: Udhëzim për regjistrimin e të dhënave në Neuron

Video 2: Udhëzim për shkarkimin e sfidës dhe vendosjen e rezultateve

DOKUMENTET E RËNDËSISHME, PËR SFIDËN E PARË PËR VITIN 2019-2020.

SPONSORËT DHE PARTNERËT TONË