150+ shkolla
1200+ nxënës
1400+ pajisje
20+ komuna

Në shkurt të vitit 2018, BONEVET ka lancuar platformën Kosova Makers League e cila është gara e parë teknologjike për shkollat fillore dhe të mesme. Qëllimi i kësaj platforme është të rrisë entuziazmin e nxënësve që të mësojnë rreth (STEM) Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës si dhe të krijojë një ambient pozitiv të mësimit.

PROJEKTET

KML OPEN

KML Open është garë robotike e cila synon të krijojë një ambient inovacioni dhe kreativiteti për fëmijët dhe mësimdhënësit e shkollave fillore të cilët janë të interesuar në fushën e shkencës dhe teknologjisë.

#

SFIDA KREATIVE

KML Sfida Kreative është garë e dizajnuar për shkolla të mesme. Nxënësit do të hartojnë dhe do të bëjnë prototipe të zgjidhjeve për problemet e përditshme duke kombinuar forma të ndryshme inovative dhe teknologjike.

QYTETARI DIGJITAL

Qytetari Digjital ka për synim të rrisë kompetencat dhe njohuritë digjitale të shoqërisë përmes bibliotekave publike, duke i fuqizuar ato që të bëhen qendra digjitale të inovacionit. #

APLIKACIONI

Aplikacioni për regjistrim në Garën e Robotikës
KML OPEN 2021-22

Ju lutem aplikoni duke plotësuar të dhënat e kërkuara më poshtë.

33%

Mentori/Personi përgjegjës

Personi përgjegjës mund të jetë mësues/e, arsimtar/e, zyrtar shkollor, prind, vullnetar/e apo zyrtar/e i/e institucionit përkatës që shpreh interesim dhe vullnet të marrë pjesë në ligë, në marrëveshje me institucionin.

Ju lusim që këtu të shkruani të dhënat e mentorit/es kryesor/e i/e cili/a do të shërbej si person kontakti.

Relacioni i juaj formal me shkollën ose institucionin.

Ju lusim të shkruani numrin kontaktues të mobilit ose linjës fikse.

Të dhënat e përgjithshme mbi institucionin

Ju lutem të shënoni emrin e plotë zyrtar të institucionit.

Ju lutem të shënoni emrin e komunës ku gjendet shkolla apo institucioni.

Vendi në të cilin gjendet shkolla apo institucioni (ju lutem shënoni emrin e qytetit apo fshatit).

Nëse shkolla apo institucioni përkatës ka numër zyrtar, atëherë ju lutem shënoni atë në rubrikë.

Të dhënat e drejtorit/eshës të institucionit

APLIKIMI ËSHTË I MBYLLUR

Për çdo informatë, mos hezitoni të na kontaktoni në +383 43 831 555 apo të na shkruani në info@kosovamakers.net

APLIKIMI ËSHTË I MBYLLUR

Për çdo informatë, mos hezitoni të na kontaktoni në +383 43 831 555 apo të na shkruani në info@kosovamakers.net

PARTNER THEMELUES

PARTNER TË ARTË