KOSOVA MAKERS LEAGUE

Çka është KOSOVA MAKERS LEAGUE?

Kosova Makers League është gara më e madhe e robotikës në Kosovë. KML do të organizohet dhe udhëhiqet nga Fondacioni BONEVET.

Qëllimi i garës është që të krijojmë një atmosferë pozitive dhe të shëndetshme, ku fëmijët dhe të rinjët do të garojnë duke e zgjidhur një “mision të ndërlikuar” me ndihmën e robotit.

Synimi jonë kryesor është që t’i bëjmë fëmijët më entuziast për shkencë dhe teknologji, dhe gjithashtu t’i inkurajojmë fëmijët të punojnë në grup, kështu duke e zhvilluar të menduarit kritik, dhe zgjidhjën e problemeve në mënyrë kreative.

Platforma në të cilën zhvillohet liga është roboti edukativ mBot (Verzioni bluetooth) që ofron hyrje shumë të thjeshtë në botën e robotikës, por mundëson edhe përdorim më të avansuar.

Gara është e ndarë në dy kategori: klasët 1-5 dhe 5-9 të shkollës fillore.

Garat do të mbahen çdo dy muaj, dhe disiplina e parë do të jetë përcjellja (ndjekja) e vijës të zezë, gjetja e mikut të humbur dhe shmangia e pengesave.

Si të aplikoni?

Të gjitha shkollat publike dhe private në Kosovë, si dhe qendrat që punojnë me  fëmijë dhe të rinjë mund të aplikojnë. Mësuesit/arsimtarët/përfaqësuesit përgjegjës për ekipin janë gjithashtu përgjegjës për pajisjet e huazuara për qëllime të garës. Shkollat apo institucionet tjera private për të cilat shkollimi është me pagesë, duhet që pajisjet e nevojshme për pjesëmarrje në ligë (robotët mBot) t’i vetë financojnë.

Si do i merrni mBot-ët tuaj?

Duke marrë pjesë në Ligë, secili pjesëmarrës pajiset me mBot-ët e tij me të cilët ekipet kanë mundësinë të luajnë gjatë tërë sezonës garuese. Sezona garuese ka gjithësej 5 raunde. Ndërsa, të gjitha ekipet që marrin pjesë në të paktën 4 raunde të ligës, do të fitojnë robotët në pronësi të përhershme. Shpërndarja e mBot-ëve do të bëhet para fillimit të Ligës në qendrat BONEVET Prishtina dhe BONEVET Gjakova, gjatë së cilës do të organizohen edhe punëtoritë fillestare për mësimdhënësit dhe drejtuesit e grupeve.

Si është e organizuar gara?

Garat do të  mbahen në BONEVET Prishtina dhe BONEVET Gjakova, varësisht nga regjioni i shkollës përkatëse. Qëllimi është që të gjithë pjesëmarrësit nga e tërë Kosova të mund të marrin pjesë në një pasdite gjatë ditëve të punës.

Ku do të publikohen rezultatet?

Rezultatet do të publikohen në web faqen e “KOSOVA MAKERS LEAGUE” www.kosovamakers.net.

Si të përcjellni zhvillimet dhe të rejat në lidhje me Ligën e Kosova Makers?

Për të gjitha lajmet rreth ligës dhe pjesëmarrësve të rinjë në ligë na përcjellni nëpërmjet web faqës tonë www.kosovamakers.net, dhe gjithashtu përmes faqës tonë në Facebook dhe Instagram  Kosova Makers League.

APLIKACIONI

APLIKACIONI ESHTE MBYLLUR PER VITIN 2019.

DOKUMENTET E RËNDËSISHME

Këtu i gjeni të gjitha dokumentet e rëndësishme për Raundet e Kosova Makers League {KML} Open.

INSTRUKSIONET – SFIDA RAUNDI I KATERT
INSTRUCTIONS – ROUND FOUR CHALLENGE
KML Open – SFIDA 4 PRINT
KML Open – SFIDA 4 / CHALLENGE 4
KML Open – SFIDA 4 VLERESIMI
KML Open – CHALLENGE 4 EVALUATION
AGGREGATE LEAGUE RESULTS

KOMUNIKATË

VIDEO NDIHMUESE

PYETJE TË SHPESHTA

Më poshtë janë pyetje shpesh të parashtruara mbi mënyren e zbatimit dhe pjesëmarrjes në ligën e Kosova Makers. Pyetjet janë të ndara në pyetje të përgjithshme dhe teknike të cilat vlejnë për çdo raund të garës si edhe pyetje specifike të lidhura për raundin përkatës të garës që po zhvillohet.

PYETJE TË PËRGJITHSHME MBI ZBATIMIN DHE ORGANIZIMIN E LIGËS

A duhet t’i sjellim robotët të montuar apo të pamontuar në garë?

Nxënësit në garë vijnë me robotët e montuar.

Kush do të vlerësoj nxënësit gjatë garës?

Të gjithë mentorët që vijnë në garë do të jenë gjithashtu komisioner vlerësues.

Në tabelën për vlerësim të secilit ekip shkruan gjithashtu edhe emri i mentorit i cili do ta vlerësoj atë ekip.

Si vlerësohen nxënësit?

Për secilin raund do të përgatisim udhëzime të shkruara për vlerësimin e nxënësve të cilat do ti merrni nga organizatori në garë. Në udhëzime është i spjeguar i tërë procesi i vlerësimit.

A është e mundshme që në ekipin e shkollës sonë të jenë nxënës të ndryshëm në raunde të ndryshme?

Po, është e mundshme, përzgjedhja e nxënësve është në duart e mentorëve.

A mund të jenë mentorë të ndryshëm për dy ekipe të shkollës?

Po, ekipi i më të rrituve mund të ketë një mentor, ndërsa i të rinjve një mentor tjetër. Ju lejohet që edhe gjatë vitit të ndërroni mentorët në rast sëmundje, ndërrimi të vendit të punës apo dicka e ngjashme.

A lejohet që nxënësit e klasëve më të ulta të marrin pjesë në ekipin e kategorisë së klasëve më të larta?

Po lejohet, por e kundërta jo.

Sa nxënës ka një ekip në garë?

Ekipi ka deri në 4 nxënës.

Sa ekipe mund t’i ketë një shkollë?

Çdo shkollë mund t’i ketë më së shumti 2 ekipe, një me nxënës të klasave 1-5, dhe një me nxënës të klasave 5-9.

A ka mundësi që një mentor të aplikoj me dy ekipe përbrenda një shkolle?

Po, është e mundur, përderisa ekipet nuk janë të së njëjtës grupmoshë.

A ka mundësi që një mentor të aplikoj me më shumë se një ekip nga shkolla të ndryshmë?

Po ka mundësi, përderisa përbrenda shkollës mentori nuk ka dy ekipe me grupmosha të njëjta.

PYETJE TË PËRGJITHSHME TEKNIKE

Në softuer shkruan që roboti është i lidhur mirëpo gjatë kalimit (transferimit) të programit thot që nuk është i lidhur.

Kontrolloni COM portin, zakonisht porti korrekt është i fundit në listë.

Kam shkruar saktë programin për përcellje të vijës, por nuk e përcjell atë.

Kontrolloni në cilin port është lidhur senzori, si edhe nëse kabllot janë futur deri në fund.

Çfarë të bëjmë nëse është prishur ndonjë pjesë e pajisjes.

Lajmërohuni në support te www.kosovamakers.net

A punon mBlock në tablete?

Punon në disa windows tablete, si edhe windows telefona. Ekziston softuer i ngjashëm, mBlocky, i cili punon në iPad, ndërsa parashihet që së shpejti të dal edhe për Android tablete.

A do të del video edukative për temën XY?

Përpara se të paraqitet ndonjë temë në detyra, do të del edhe video edukative në lidhje me temën. Gjithashtu, nëse arrijmë, do të krijojmë video edhe për tema tjera për të cilat është paraqitur interes në Forum.

Kam kaluar (transferuar) mBotin në Arduino mod dhe tash nuk më punon telekomanda, çfarë të bëj?

Që telekomanda të punoj ashtu si kur e keni ndezur robotin për herë të parë, duhet ta riktheni në konfigurimin e fabrikës duke zgjedhur Connect/Reset Default Program

Për çfarë shërben butoni reset në mBot?

Shërben për ndërprerjen e ekzekutimit të programit dhe kalimin në fillim të programit të ngarkuar.

Si të përdoret telekomanda në Arduino mod-in?

Përdorni komandën if remote A pressed, A-në mund të zëvendësoni me një prej butoneve tjera në telekomandë.

Gjithçka ka punuar mirë, por pastaj papritmas nuk mund të konektoj robotin në mBlock, çfarë të bëj?

Ruani programin tuaj, fikni mBlock dhe ndezeni atë sërish.

A duhet që secili nxënës në ekip të ketë laptopin e vet apo nga një për ekip (+kablo vazhduese)?

Nëse shkolla e ka të paraqitur vetëm një grupmoshë, NUK NEVOJITET që nxënësit në raundin e parë të garës të bartin laptopin. Është e nevojshme që detyra të zgjidhet në shkollë dhe të bartet në mBot e të vihet në garë. Poqëse shkolla ka të paraqitur të dy grupmoshat, në garë është e nevojshme të sjellet laptopi dhe kabloja vazhduese ashtu që pas paraqitjes të ekipipit të më të rriturve të mund të barten programet e ekipit të më të rinjve në robotë.

 

A i sjellim robotët të montuar apo të pamontuar në garë?

Nëse shkolla e ka të paraqitur VETËM ekipin e më të rinjëve atëhere në garë vihet me ROBOT TË MONTUAR. Nëse shkolla ka të paraqitur VETËM EKIPËN E MË TË RRITURVE ose TË DY EKIPET atëherë në garë vihet me ROBOT TË PAMONTUAR.

Në garë a vijnë robotët paraprakisht të programuar apo jo?

Në garë robotët duhet të vijnë të programuar.

Nëse i kemi të paraqitura të dy grupmoshat, si do të përdorim robotët për të 8 nxënësit?

Në qoftë se shkolla ka aplikuar me dy ekipe, shkolla do të marrë 8 robota për nxënës si dhe 2 robota për mentorë.

A do të programojnë nxënësit robotët gjatë vetë garës?

Jo, në raundin e parë të garës robotët vijnë tashmë me programin të cilin nxënësit e kanë shkruar në shkollat e tyre.

Në cilat shtigje do të vozis roboti në garë?

Roboti do të vozis në shtigjet e krijuara nga organizatori.

Kush do të krijoj shtigjet në garë?

Shtigjet do të krijohen nga ekipi organizues.

Si do të jetë forma e shtegut në garë?

Formën e shtegut për garë do ta merrni vesh në ditën e garës.

NA KONTAKTONI

Mos hezitoni të na kontaktoni me çfarëdo pyetje në lidhje me projektin e Kosova Makers, do të përgjigjemi brenda një kohe të shkurtër.

1 + 6 = ?

Adresa Prishtinë:

Fondacioni BONEVET Prishtina
Rr. Tirana “Prime Residence” C4/2
Prishtina 10000, Kosova

email: prishtina@bonevet.org
mob: +386 49 187 781


Adresa Gjakovë:

Fondacioni BONEVET Gjakova
Rr. Vëllezërit Frashëri p.n
Gjakovë 50000, Kosova

email: gjakova@bonevet.org
mob: +386 49 187 800

BONEVET PRISHTINA

MBËSHTETËSIT

 

PARTNERËT