90+ shkolla
500+ nxënës
750+ pajisje
15+ komuna

Në shkurt të vitit 2018, BONEVET ka lancuar platformën Kosova Makers League e cila është gara e parë e robotikës për shkollat fillore dhe të mesme. Kjo garë është e hapur për të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë. Qëllimi i kësaj platforme është të rrisë entuziazmin e nxënësve që të mësojnë rreth Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës si dhe të krijoj një ambient pozitiv të mësimit. Ekipi fitues kualifikohet në garën rajonale, e cila mbahet në Zagreb, Kroaci. Nëse ekipi përkatës fiton ai ekip merr të drejtën të vazhdoj garën në nivel botëror, e cila mbahet në Guangzhou, Kinë.

KML OPEN

Projekti Kosova Makers League është një projekt i cili synon të krijojë një ambient inovacioni dhe kreativiteti për fëmijët dhe mësimdhënësit e shkollave fillore të cilët janë të interesuar në fushën e shkencës dhe teknologjisë.

KML SFIDA KREATIVE

KML Sfida Kreative është e dizajnuar për shkolla të mesme. Nxënësit do të hartojnë dhe do të bëjnë prototipe të zgjidhjeve për problemet e përditshme duke kombinuar forma të ndryshme inovative dhe teknologjike.

QYTETARI DIGJITAL

Qytetari Digjital ka për synim të rrisë kompetencat dhe njohuritë digjitale të shoqerisë përmes bibliotekave publike, duke i fuqizuar ato që të bëhen qendra digjitale të inovacionit.

APLIKACIONI

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME MBI INSTITUCIONIN

Ju lutem aplikoni duke plotësuar të dhënat e kerkuara më poshtë.

Page 1 of 3

MENTORI/PERSONI PËRGJEGJËS

Personi përgjegjës mund të jetë mësues/e, arsimtarë, zyrtarë shkollor, prind apo vullnetarë që shpreh interesim dhe vullnet për të marrë pjesë në ligë në marrëveshje me shkollën.

Ju lusim që këtu të shkruani të dhënat e mentorit kryesor i cili do të shërbej si person kontakti. Nëse institucioni i juaj do të ketë më shumë mentorë, shkruani të tjerët më vonë në aplikacion.

Relacioni i juaj formal me shkollen ose institucionin.

Ju lusim të shkruani numrin kontaktues të mobilit ose linjës fikse.

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME MBI INSTITUCIONIN

Ju lusim të shkruani emrin zyrtar. Për shkolla shkruani: SHF xxxx, shoqata: Shoqata xxxx, etj.

Ju lusim të shënoni emrin e komunës ku gjindet shkolla apo institucioni.

Vendi në të cilin gjendet shkolla ose institucioni.

Vendi në të cilin gjendet shkolla ose institucioni.

Këtu mund të shkruani deri në dy mentorë shtesë të kyçur në ligën e KM. Plotësoni të dhënat më poshtë.

Mentorët shtesë

Mentori 1:

Relacioni i juaj formal me shkollen ose institucionin.

Ju lusim të shkruani numrin kontaktues të mobilit, nëse personi nuk ka mobil atëherë shkruani numrin e linjës fikse.

Mentori 2:

Relacioni i juaj formal me shkollen ose institucionin.

Ju lusim të shkruani numrin kontaktues të mobilit, nëse personi nuk ka mobil atëherë shkruani numrin e linjës fikse.

Regjistrimi për KML Sfida Kreative

Ju lutem aplikoni duke plotësuar të dhënat e kerkuara më poshtë.

Page 1 of 5

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME MBI INSTITUCIONIN

Ju lutem shkruani një emër identifikues të ekipit, le të jetë emër që përshkruan tiparet e ekipit tuaj. Shembull: Vizionarët; Teknologët; Enigmatikët; Inxhinieret e Ismail Qemalit, etj.

Ju lutem shkruani emrin zyrtar të shkollës. Shembull: SHM "Sami Frasheri".

Shënoni emrin e rrugës

Shënoni emrin e qytetit.

DREJTORI/E I/E SHKOLLËS

Ju lutem të shkruani numrin kontaktues të mobilit, nëse personi nuk ka mobil atëherë shkruani numrin e linjës fikse.

MENTORI/JA KRYESOR/E

Ju lutem të shkruani numrin kontaktues të mobilit, nëse personi nuk ka mobil atëherë shkruani numrin e linjës fikse.

MENTOR/E SHTESË

Më poshtë mund të shkruani një asistent të kyçur në Sfidën Kreative të Garës së Robotikës KML. Plotësoni të dhënat më poshtë.

ASISTENT/E I/E MENTORIT/ES

EKIPI

Cilët janë nxënësit që e përbëjnë ekipin?

LETRA MOTIVUESE

APLIKIMI ËSHTË I MBYLLUR.

Për çdo informatë, mos hezitoni të na kontaktoni në +383-49-553-381 apo të na shkruani në info@kosovamakers.net

UDHËZIME MBI GAREN

SE SHPEJTI DO TE SHFAQEN DOKUMENTET E RENDESISHME, PAS NJOFTIMIT ME EMAIL PER SFIDEN E PARE PER VITIN 2019-2020.

SPONSORËT DHE PARTNERËT TONË