DOKUMENTET E RËNDËSISHME, PËR SFIDËN E PARË PËR VITIN 2019-2020.