Kosova Makers League- OPEN për vitin shkollor 2019/2020

KOSOVA MAKERS LEAGUE ka kënaqësinë të ju njoftoj që sezoni i ri i ligës robotike tani është hapur. Ftohen të gjitha shkollat publike, private dhe qendrat rinore që punojnë me nxënës të nivelit fillor të marrin pjesë.

Aplikimet bëhen nga personat e autorizuar nga shkolla që mund të jenë mësues, arsimtarë, zyrtarë tjerë shkollor, prindër apo vullnetarë që shprehin interesim dhe vullnet për të marrë pjesë në ligë.

Të gjitha shkollat dhe qendrat që punojnë me nxenës të rinjë mund të aplikojnë duke formuar një grup me 4 nxënës si dhe një përfaqësues nga shkolla. Liga është e ndarë në dy kategori për klasët 1-5 dhe 6-9. Në bazë të këtyre kategorive ju mund të formoni grupin me nga katër fëmijë.

Duke marrë pjesë në ligë, ekipet shkollore do të pajisen me robotët edukativë mBot dhe pas pjesëmarrjes së tyre gjatë gjithë ligës, robotët do të dalin në pronësi të institucionit.

Dy ekipet me performancën më të mirë gjatë gjithë sezonës do të marrin pjesë në Garat Rajonale të Robotit Arsimor në Kroaci dhe nëse ata kualifikohen në Zagreb, ata vazhdojnë në Garën Ndërkombëtare të Robotit Arsimor në Kinë.