Aplikacija (prijava) za registraciju na KML OPEN 2023-24

Molimo vas da se prijavite popunjavanjem potrebnih podataka ispod.

33%

Odgovorna osoba/mentor

Odgovorno lice može biti nastavnik, vaspitač, zvaničnik (službenik) škole, roditelj, dobrovoljac (volonter) ili službenik odgovarajuće institucije koji izrazi interesovanje i volju za učešće u ligi, u dogovoru sa ustanovom.

Vaš formalni odnos sa Vaš formalni odnos sa školom ili institucijom.

Molimo vas da unesite svoj broj mobilnog ili fiksnog telefona.

Opšti podaci o ustanovi

Molimo vas da navedete pun zvanični naziv institucije.

Molimo vas da navedite naziv opštine u kojoj se škola ili ustanova nalazi.

Mesto gde se škola ili ustanova nalazi (navedite naziv grada ili sela).

Ako odgovarajuća škola ili ustanova ima službeni broj, molimo vas da ga navedete u polju.

Podaci direktora ustanove