mBot

mBot është robot edukativ i cili siguron një hyrje të lehtë në botën e robotikës, elektronikës dhe programimit

VIDEO

Shkarkoni materialet

Ndërtimi i robotit mBot

Instalimi i aplikacionit mBlock 5

Sqarimi i blloqeve të aplikacionit mBlock

Sensorët dhe programimi i tyre në mBlock