Përfundon raundi 1 i KML OPEN

Marrë parasysh rrezikun e përhapjes së shpejtë të Covid-19 në botë dhe në rajon, si masë parandaluese, Kosova Makers League njofton pezullimin e përkohshëm të të gjitha aktiviteteve të planifikuara për një afat të pacaktuar, duke filluar nga data 12/03/2020.