KOSOVA MAKERS LEAGUE

Çka është KOSOVA MAKERS LEAGUE?

Kosova Makers League është gara më e madhe e robotikës në Kosovë. KML do të organizohet dhe udhëhiqet nga Fondacioni BONEVET.

Qëllimi i garës është që të krijojmë një atmosferë pozitive dhe të shëndetshme, ku fëmijët dhe të rinjët do të garojnë duke e zgjidhur një “mision të ndërlikuar” me ndihmën e robotit.

Synimi jonë kryesor është që t’i bëjmë fëmijët më entuziast për shkencë dhe teknologji, dhe gjithashtu t’i inkurajojmë fëmijët të punojnë në grup, kështu duke e zhvilluar të menduarit kritik, dhe zgjidhjën e problemeve në mënyrë kreative.

Platforma në të cilën zhvillohet liga është roboti edukativ mBot (Verzioni bluetooth) që ofron hyrje shumë të thjeshtë në botën e robotikës, por mundëson edhe përdorim më të avansuar.

Gara është e ndarë në dy kategori: klasët 1-5 dhe 5-9 të shkollës fillore.

Garat do të mbahen çdo dy muaj, dhe disiplina e parë do të jetë përcjellja (ndjekja) e vijës të zezë, gjetja e mikut të humbur dhe shmangia e pengesave.

Si të aplikoni?

Të gjitha shkollat publike dhe private në Kosovë, si dhe qendrat që punojnë me  fëmijë dhe të rinjë mund të aplikojnë. Mësuesit/arsimtarët/përfaqësuesit përgjegjës për ekipin janë gjithashtu përgjegjës për pajisjet e huazuara për qëllime të garës. Shkollat apo institucionet tjera private për të cilat shkollimi është me pagesë, duhet që pajisjet e nevojshme për pjesëmarrje në ligë (robotët mBot) t’i vetë financojnë.

Si do i merrni mBot-ët tuaj?

Duke marrë pjesë në Ligë, secili pjesëmarrës pajiset me mBot-ët e tij me të cilët ekipet kanë mundësinë të luajnë gjatë tërë sezonës garuese. Sezona garuese ka gjithësej 5 raunde. Ndërsa, të gjitha ekipet që marrin pjesë në të paktën 4 raunde të ligës, do të fitojnë robotët në pronësi të përhershme. Shpërndarja e mBot-ëve do të bëhet para fillimit të Ligës në qendrat BONEVET Prishtina dhe BONEVET Gjakova, gjatë së cilës do të organizohen edhe punëtoritë fillestare për mësimdhënësit dhe drejtuesit e grupeve.

Si është e organizuar gara?

Garat do të  mbahen në BONEVET Prishtina dhe BONEVET Gjakova, varësisht nga regjioni i shkollës përkatëse. Qëllimi është që të gjithë pjesëmarrësit nga e tërë Kosova të mund të marrin pjesë në një pasdite gjatë ditëve të punës.

Ku do të publikohen rezultatet?

Rezultatet do të publikohen në web faqen e “KOSOVA MAKERS LEAGUE” www.kosovamakers.net.

Si të përcjellni zhvillimet dhe të rejat në lidhje me Ligën e Kosova Makers?

Për të gjitha lajmet rreth ligës dhe pjesëmarrësve të rinjë në ligë na përcjellni nëpërmjet web faqës tonë www.kosovamakers.net, dhe gjithashtu përmes faqës tonë në Facebook dhe Instagram  Kosova Makers League.

APLIKACIONI

APLIKACIONI ESHTE MBYLLUR PER VITIN 2019.

DOKUMENTET E RËNDËSISHME

Këtu i gjeni të gjitha dokumentet e rëndësishme për Raundet e Kosova Makers League {KML} Open.

INSTRUKSIONET – SFIDA RAUNDI I KATERT
INSTRUCTIONS – ROUND FOUR CHALLENGE
KML Open – SFIDA 4 PRINT
KML Open – SFIDA 4 / CHALLENGE 4
KML Open – SFIDA 4 VLERESIMI
KML Open – CHALLENGE 4 EVALUATION
AGGREGATE LEAGUE RESULTS

KOMUNIKATË

VIDEO NDIHMUESE

PYETJE TË SHPESHTA

Më poshtë janë pyetje shpesh të parashtruara mbi mënyren e zbatimit dhe pjesëmarrjes në ligën e Kosova Makers. Pyetjet janë të ndara në pyetje të përgjithshme dhe teknike të cilat vlejnë për çdo raund të garës si edhe pyetje specifike të lidhura për raundin përkatës të garës që po zhvillohet.

PYETJE TË PËRGJITHSHME MBI ZBATIMIN DHE ORGANIZIMIN E LIGËS

Nxënësit në garë vijnë me robotët e montuar.

Të gjithë mentorët që vijnë në garë do të jenë gjithashtu komisioner vlerësues.

Në tabelën për vlerësim të secilit ekip shkruan gjithashtu edhe emri i mentorit i cili do ta vlerësoj atë ekip.

Për secilin raund do të përgatisim udhëzime të shkruara për vlerësimin e nxënësve të cilat do ti merrni nga organizatori në garë. Në udhëzime është i spjeguar i tërë procesi i vlerësimit.

Po, është e mundshme, përzgjedhja e nxënësve është në duart e mentorëve.

Po, ekipi i më të rrituve mund të ketë një mentor, ndërsa i të rinjve një mentor tjetër. Ju lejohet që edhe gjatë vitit të ndërroni mentorët në rast sëmundje, ndërrimi të vendit të punës apo dicka e ngjashme.

Po lejohet, por e kundërta jo.

Ekipi ka deri në 4 nxënës.

Çdo shkollë mund t’i ketë më së shumti 2 ekipe, një me nxënës të klasave 1-5, dhe një me nxënës të klasave 5-9.

Po, është e mundur, përderisa ekipet nuk janë të së njëjtës grupmoshë.

Po ka mundësi, përderisa përbrenda shkollës mentori nuk ka dy ekipe me grupmosha të njëjta.

PYETJE TË PËRGJITHSHME TEKNIKE

Kontrolloni COM portin, zakonisht porti korrekt është i fundit në listë.

Kontrolloni në cilin port është lidhur senzori, si edhe nëse kabllot janë futur deri në fund.

Lajmërohuni në support te www.kosovamakers.net

Punon në disa windows tablete, si edhe windows telefona. Ekziston softuer i ngjashëm, mBlocky, i cili punon në iPad, ndërsa parashihet që së shpejti të dal edhe për Android tablete.

Përpara se të paraqitet ndonjë temë në detyra, do të del edhe video edukative në lidhje me temën. Gjithashtu, nëse arrijmë, do të krijojmë video edhe për tema tjera për të cilat është paraqitur interes në Forum.

Që telekomanda të punoj ashtu si kur e keni ndezur robotin për herë të parë, duhet ta riktheni në konfigurimin e fabrikës duke zgjedhur Connect/Reset Default Program

Shërben për ndërprerjen e ekzekutimit të programit dhe kalimin në fillim të programit të ngarkuar.

Përdorni komandën if remote A pressed, A-në mund të zëvendësoni me një prej butoneve tjera në telekomandë.

Ruani programin tuaj, fikni mBlock dhe ndezeni atë sërish.

Nëse shkolla e ka të paraqitur vetëm një grupmoshë, NUK NEVOJITET që nxënësit në raundin e parë të garës të bartin laptopin. Është e nevojshme që detyra të zgjidhet në shkollë dhe të bartet në mBot e të vihet në garë. Poqëse shkolla ka të paraqitur të dy grupmoshat, në garë është e nevojshme të sjellet laptopi dhe kabloja vazhduese ashtu që pas paraqitjes të ekipipit të më të rriturve të mund të barten programet e ekipit të më të rinjve në robotë.

 

Nëse shkolla e ka të paraqitur VETËM ekipin e më të rinjëve atëhere në garë vihet me ROBOT TË MONTUAR. Nëse shkolla ka të paraqitur VETËM EKIPËN E MË TË RRITURVE ose TË DY EKIPET atëherë në garë vihet me ROBOT TË PAMONTUAR.

Në garë robotët duhet të vijnë të programuar.

Në qoftë se shkolla ka aplikuar me dy ekipe, shkolla do të marrë 8 robota për nxënës si dhe 2 robota për mentorë.

Jo, në raundin e parë të garës robotët vijnë tashmë me programin të cilin nxënësit e kanë shkruar në shkollat e tyre.

Roboti do të vozis në shtigjet e krijuara nga organizatori.

Shtigjet do të krijohen nga ekipi organizues.

Formën e shtegut për garë do ta merrni vesh në ditën e garës.

NA KONTAKTONI

Mos hezitoni të na kontaktoni me çfarëdo pyetje në lidhje me projektin e Kosova Makers, do të përgjigjemi brenda një kohe të shkurtër.

2 + 1 = ?

Adresa Prishtinë:

Fondacioni BONEVET Prishtina
Rr. Tirana “Prime Residence” C4/2
Prishtina 10000, Kosova

email: prishtina@bonevet.org
mob: +386 49 187 781


Adresa Gjakovë:

Fondacioni BONEVET Gjakova
Rr. Vëllezërit Frashëri p.n
Gjakovë 50000, Kosova

email: gjakova@bonevet.org
mob: +386 49 187 800

BONEVET PRISHTINA

MBËSHTETËSIT

 

PARTNERËT